De essentie van mediation

Als familierecht advocaat heb ik ervaren dat het juridische proces bij de rechter vaak onvoldoende tegemoetkomt aan goede oplossingen voor scheidende mensen en hun kinderen. De rechter hakt knopen door op basis van standpunten en juridische argumenten. De wet biedt een kader, maar niet het maatwerk waar mensen in scheiding behoefte aan hebben.
Mediation biedt de partners de ruimte om hun toekomst in eigen hand te houden. U houdt zelf de regie. Mediation is altijd op vrijwillige basis. U overlegt samen onder begeleiding van uw mediator over de totstandkoming van een regeling.
 • Communicatie
  U voert samen bij mij de gesprekken. Als dat door u beiden gewenst is en bijdraagt tot een goed verloop van de mediation, kan tijdens het traject ook met ieder van u apart een gesprek plaatsvinden. Dit gebeurt onder duidelijke tevoren gemaakte afspraken, zodat openheid en transparantie gewaarborgd blijven.
 • Gezamenlijke oplossingen
  U overlegt samen onder begeleiding van de mediator over de totstandkoming van een regeling. De mediator denkt mee en houdt in het oog dat beide partners over dezelfde informatie en inzichten beschikken om weloverwogen keuzes te maken.
 • Rol van de mediator
  Als mediator begeleid ik, bevraag ik, denk ik mee, geef relevante juridische en praktische informatie en houd in het oog dat beide partners over dezelfde informatie en inzichten beschikken om weloverwogen keuzes te maken. Ik ben onpartijdig (of liever: tweezijdig partijdig) en heb aandacht voor de relationele, emotionele en communicatieve aspecten. Ik zorg voor overzicht en bewaak de voortgang.
 • De regeling: het scheidingsconvenant
  Als de afspraken definitief zijn leg ik deze vast in een scheidingsconvenant. Als er kinderen zijn stellen we daarnaast een ouderschapsplan op. Convenant en ouderschapsplan worden pas getekend als beide partners zich volledig met de vastgelegde afspraken kunnen verenigen.
Kortom, wat kunt u verwachten
 • u overlegt met elkaar, onder leiding van de mediator, op basis van respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid;
 • er is aandacht voor de zakelijke èn de menselijke kant van scheiden;
 • er is aandacht voor de communicatie en dynamiek tussen u beiden;
 • u ontvangt beiden alle relevante informatie;
 • u komt samen een regeling overeen die op maat is gesneden en waar u beiden achter kunt staan;
 • uw keuzes zijn gewogen en besproken en worden vastgelegd in een juridisch convenant;
 • een regeling die op deze wijze tot stand is gekomen, is duurzaam en biedt handvatten in geval van toekomstige gewijzigde omstandigheden;
 • het mediationproces verloop sneller en is goedkoper dan een juridische procedure, is afgestemd op uw situatie en op uw wensen en resulteert in een betere communicatie en verstandhouding na de scheiding.
Neem contact op voor vrijblijvend advies